REGULAMIN

Domki letniskowe „Leniuszkowo”
ul. Osiedlowa 13, Bobolin, 76-156 Dąbki.

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego „Leniuszkowo” w Bobolinie. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

I. Postanowienia ogólne

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, regulaminu placu zabaw oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

II. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, kończymy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w określonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 3 dni od dnia uzgodnienia rezerwacji, rezerwację uznaje się za nieważną (po wcześniejszym kontakcie z klientem, o ile przekazał on kontakt telefoniczny lub inny).
 3. W razie rezygnacji z pobytu w okresie poniżej 30 dni od daty przyjazdu, wpłacony zadatek przepada. Powyżej 30 dni potrącone zostaje 50% zadatku.
 4. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu najpóźniej w dniu przyjazdu.
 5. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę wynajmu domku.
 6. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem tożsamości.
 7. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu ośrodka.
 8. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
 9. W domku znajduje się karta wyposażenia. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka.
 10. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka powstałe z ich winy lub winy odwiedzających.
 11. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz budynku.
 12. Bez zgody personelu ośrodka zakazane jest używanie dodatkowych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard oraz rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym.
 13. We wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. Do smażenia ryb udostępniamy specjalne zadaszone miejsce, wyposażone w kuchenkę elektryczną i bieżącą wodę. 
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów wartościowych i pieniędzy. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
 17. Zezwalamy na pobyt w naszym ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila, sprzątania nieczystości, utrzymywania ciszy oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
 18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 19. Do każdego domku przynależne jest jedno miejsce postojowe na terenie ośrodka. 
 20. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 21. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb domku i tarasu.
 22. Utrzymywanie czystości w pokojach i na przyległych tarasach należy do wczasowiczów. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać wyłącznie w kontenerach na śmieci znajdujących się na terenie obiektu. Prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku.
 23. Opłata za zgubiony klucz do domku wynosi 50zł.
 24. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych wczasowiczów.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Osobom naruszającym zasady niniejszego regulaminu, właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usługi, bez prawa zwrotu opłaty poniesionej za pobyt.
 2. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.leniuszkowo.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy czynnościach meldunkowych.
 3. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela ośrodka i obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku.
 4. Właścicielem ośrodka jest Domki letniskowe LENIUSZKOWO Anetta Stopa, ul. Gminna 10, 86-005 Trzciniec, NIP 593-190-50-52 tel. 605 55 00 11. 

Personel ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.